Stichting CIS

Wanneer u als consument een verzekering aanvraagt of als u een schadeclaim indient bij uw verzekeraar kan deze een controle via de CIS databank doen. Iedereen kan met CIS te maken krijgen. Als er gegevens in staan, bijvoorbeeld omdat u de afgelopen jaren schade(s) geclaimd heeft of een rijontzegging heeft gehad, kan de verzekeraar daar consquenties aan verbinden door u niet te accepteren.

Wij zijn dealer van de Vereende Verzekeringen en kunnen u voor elke verzekering van de Vereende van dienst zijn.
U neemt contact op via Tel. 085 2100 104 ma. | zat. 09:00 - 17:00.
( oplossing voor: auto, bestelauto, scooter, brommobiel, inboedel, woonhuis, aansprakelijkheid, pakket, enz. )

CIS registratie

Bij Stichting CIS staan de volgende meldingen van u opgeslagen:
  • Claimmeldingen CM
  • Waarborgfondsmeldingen onverzekerden WBF
  • Ontzegging van de rijbevoegdheid OBM
  • Vertrouwlijke mededelingen VM
  • Extrene Verwijzingen Registers EVR

Wilt u een verzekering met CIS registratie afsluiten?

Vul het contactformulier in en onze medewerkers nemen spoedig telefonisch contact met u op voor het maken van een offerte.
Of u neemt contact op via Tel. 085 2100 104 ma. | zat. 09:00 - 17:00Een verzekering afsluiten met een CIS registratie

Wanneer u bent afgewezen door een CIS-registratie dan kunt u alsnog bij probleemverzekering.nl een verzekering aanvragen. Wij bieden een oplossing aan voor de autoverzekering alsmede alle woonverzekeringen. 

Inzage in uw CIS registratie
Wanneer persoonsgegevens van u worden geregistreerd, heeft u het recht om te weten welke gegevens over u zijn verwerkt. Als u wilt weten welke gegevens over u in de CIS databank zijn opgenomen, dan kunt u deze hier opvragen door middel van het klikken op het inzageformulier.

Stichting Centraal Informatie Systeem
Het systeem vertrouwelijke mededelingen en malusregistratie wordt in de volksmond ook wel de 'zwarte lijst' genoemd. De lijst vermeldt personen die om een bepaalde reden een verzekering zijn geweigerd of opgezegd. Ook mensen met een ontzegging van de rijbevoegdheid staan vermeld. Tevens zijn de mensen die in de negatieve schadevrije jaren (maluspositie) beland zijn en wiens verzekering beĆ«indigd/geschorst is opgenomen. Het systeem wordt bijgehouden door Stichting Centraal Informatie Systeem voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS). Alleen de verzekeraars (dus niet de tussenpersonen) kunnen een registratie doorvoeren of verwijderen. De gegevens blijven vijf jaar staan. Alleen de EVR meldingen blijven maximaal 8 jaar staan. De personen met een maluspositie blijven echter vijftien maanden vermeld staan. De verzekeraars raadplegen het systeem altijd voordat zij overgaan tot het afsluiten van een verzekering. Iemand die op de lijst voorkomt wordt zelden geaccepteerd. Op www.probleemverzekering.nl kunt u alsnog een offerte aanvragen.

Schademelding(-en):
In de databank van CIS worden alle schademeldingen (claims) opgenomen die bij verzekeraars en gevolmachtigd agenten worden ontvangen. Het maakt daarbij niet uit wie er schuld heeft aan de schade of dat een schade niet gedekt is volgens de voorwaarden. Van iedere claim worden alleen de feitelijke gegevens en de persoonsgegevens van alle betrokkenen vastgelegd.

Stichting CIS:
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft goedkeuring verleend voor registratie van ontzeggingen van de rijbevoegdheid in de databank van de Stichting CIS. Het is voor de verzekeraar van motorvoertuigen immers van belang om te weten of het rijbewijs van een verzekerde (tijdelijk) is ingetrokken door bijvoorbeeld alcohol. De gegevens van de rijontzeggingen worden aangeleverd door de overheid en niet door verzekeraars. Indien u een onzegging van de rijbevoegdheid hebt gehad dan staat u in dit systeem geregistreerd. Het verzwijgen van het feit dat u een ontzegging van de rijbevoegdheid hebt gehad heeft geen zin. Een 'reguliere' autoverzekaar wenst geen klanten te accepteren met een rijontzegging. En zeker niet een klant die een rijontzegging heeft gehad door alcohol.

Contactgegevens Probleemverzekering:

Telefoonnummer: 085 2100 104

Openingstijden:
09:00 tot 17:00 maandag
09:00 tot 17:00 dinsdag
09:00 tot 17:00 woensdag
09:00 tot 17:00 donderdag
09:00 tot 17:00 vrijdag
09:00 tot 17:00 zaterdag