Speciale vermeldingen

U heeft een speciale vermelding achter uw naam. Dit zijn gegevens van verzekerden of andere personen en bedrijven die bewust over de schreef zijn gegaan ten opzichte van de verzekeraar of zijn gevolmachtigden. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die verzekeringsfraude hebben gepleegd of verzwegen hebben dat ze eerder zijn afgewezen. Ook de gegevens van personen die bij de aanvraag van een nieuwe verzekering niet de waarheid hebben verteld omtrent hun verzekeringshistorie, over eerdere registraties bij CIS of over hun strafrechtelijk verleden hebben verzwegen, kunnen in een speciale vermelding worden geregistreerd.

Wilt u een verzekering afsluiten?
Vul het contactformulier in en onze medewerkers nemen spoedig telefonisch contact met u op voor het maken van een offerte.
Of u neemt contact op via Tel. 085 2100 104 ma. | vrij. 09:00 - 17:00. Zaterdag 09:00 - 15:00.

Contactformulier


Voorbeelden van speciale vermeldingen


Financiƫle instellingen mogen onder bepaalde voorwaarden persoonsgegevens registeren en onderling delen. Dat gebeurt via het Extern Verwijzingsregister ( EVR ) in de CIS-databank. Bij Stichting CIS aangesloten verzekeraars kunnen bij een verzekeringsaanvraag de CIS-databank raadplegen en krijgen dan een melding indien de gegevens van de bevraagde persoon in het EVR voorkomen. In het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiƫle Instellingen ( PIFI ) is vastgelegd wanneer persoonsgegevens in het EVR mogen worden opgenomen.

Wanneer wordt iemand in het EVR geregistreerd?


Voordat de gegevens in het EVR-register opgenomen mogen worden, moet er aan een aantal criteria worden voldaan. Zo moet er de ( dubbele ) proportionaliteitsafweging worden gemaakt. Dit houdt in dat de verzekeraar toetst of er een gerechtvaardigd belang is om de gegevens van een betrokkene in het EVR op te nemen. Daarin prevaleert een waarschuwing aan de verzekeraars boven de negatieve gevolgen die de betrokkene daaraan ondervindt. Daarnaast wordt gekeken naar de duur van de melding, die overigens maximaal 8 jaar is.

Bij ons kunt u ondanks deze speciale vermeldingen toch een autoverzekering of andere verzekeringen aanvragen:

Inzage bij Stichting CIS
U heeft het recht inzage te krijgen van uw registratie bij Stichting CIS. U kunt hier meer informatie over de procedure inzien.

Contactgegevens Probleemverzekering:

Telefoonnummer: 085 2100 104 ma. | vrij. 09:00 - 17:00. Zaterdag 09:00 - 15:00.

Verzekeringen afsluiten met speciale vermeldingen: