Speciale vermeldingen ( EVR, OBM, CM, WBF, VM )

Als u steeds bent afgewezen voor een verzekering dan is de kans groot dat u een speciale vermelding heeft staan bij stichting CIS. Wij bieden klanten die ondanks dat ze een speciale vermelding op naam hebben staan, toch de kans om een verzekering af te sluiten voor bijvoorbeeld de auto of woonverzekeringen. Neem contact op met onze adviseurs. Tel. 085 2100 104.
Het Extern Verwijzingsregister (EVR)

Wij zijn preferred dealer van de Vereende Verzekeringen en kunnen u voor elke verzekering van de Vereende van dienst zijn.
U neemt contact op via Tel. 085 2100 104 ma. | zat. 09:00 - 17:00.

 

speciale vermeldingen

U heeft een registratie van speciale meldingen achter uw naam. Dit zijn gegevens van verzekerden of andere personen en bedrijven die bewust over de schreef zijn gegaan ten opzichte van de verzekeraar of zijn gevolmachtigden. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die verzekeringsfraude hebben gepleegd of hebben geprobeerd de verzekeraar op te lichten of verzwegen hebben dat ze eerder zijn af-gewezen. Ook de gegevens van personen die bij de aanvraag van een nieuwe verzekering niet de waarheid hebben meegedeeld over hun verzekeringshistorie, over eerdere registraties bij CIS of over hun strafrechtelijk verleden hebben verzwegen, kunnen als speciale melding worden geregistreerd.

Wilt u een verzekering afsluiten?
Vul het contactformulier in en onze medewerkers nemen spoedig telefonisch contact met u op voor het maken van een offerte.
Of u neemt contact op via Tel. 085 2100 104 ma. | zat. 09:00 - 17:00Voorbeelden van speciale vermeldingen
  • Claimmeldingen CM
  • Waarborgfondsmeldingen onverzekerden WBF
  • Ontzegging van de rijbevoegdheid OBM
  • Vertrouwlijke mededelingen VM
  • Extrene Verwijzingen Registers EVR

Financiƫle instellingen mogen onder bepaalde voorwaarden persoonsgegevens registeren en onderling delen. Dat gebeurt via het Extern Verwijzingsregister (EVR) in de CIS-databank. Bij het CIS aangesloten verzekeraars kunnen bij een verzekeringsaanvraag de CIS-databank raadplegen en krijgen dan een melding indien de gegevens van de bevraagde persoon in het EVR voorkomen. In het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiƫle Instellingen (PIFI) is vastgelegd wanneer persoonsgegevens in het EVR mogen worden opgenomen

Wanneer wordt iemand in het EVR geregistreerd?


Voordat de gegevens in het EVR opgenomen mogen worden, moet er aan een aantal criteria worden voldaan. Zo moet er de (dubbele) proportionaliteitsafweging worden gemaakt. Dit houdt in dat de verzekeraar toetst of er een gerechtvaardigd belang is om de gegevens van een betrokkene in het EVR op te nemen. Daarin prevaleert een waarschuwing aan de verzekeraars boven de negatieve gevolgen die de betrokkene daaraan ondervindt. Daarnaast wordt gekeken naar de duur van de melding, die overigens maximaal 8 jaar is.

Bij ons kunt u ondanks deze speciale vermeldingen een autoverzekering of andere verzekeringen aanvragen:

inzage bij Stichting CIS
U heeft het recht inzage te krijgen van uw registratie bij Stichting CIS. U kunt hier meer informatie krijgen hoe u dat kunt doen.

Contactgegevens Probleemverzekering:

Telefoonnummer: 085 2100 104 ( ma. / zat. van 09:00 tot 17:00 )

Openingstijden:
09:00 tot 17:00 maandag
09:00 tot 17:00 dinsdag
09:00 tot 17:00 woensdag
09:00 tot 17:00 donderdag
09:00 tot 17:00 vrijdag
09:00 tot 17:00 zaterdag