CIS melding

Verzekeren met een CIS melding is bij ons geen probleem. Via Probleemverzekering.nl kunt u voor elk risico met een CIS melding een offerte en verzekering aanvragen. We luisteren eerst goed naar uw verhaal. Vervolgens sturen we u gelijk een offerte toe. Een offerte is altijd vrijblijvend. U beslist zelf of u de verzekering wenst af te sluiten. Neem telefonisch contact op voor een offerte: Tel. 0852100104 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. .

Met welke CIS melding kunt u verzekeren? 

Heeft u een CIS melding en wilt u een verzekering afsluiten?

Vul onderstaand contactformulier in en onze medewerkers nemen spoedig telefonisch contact met u op voor het maken van een offerte.
Of neem telefonisch contact op via Tel. 085 2100 104 ma. | vrij. 09:00 - 17:00. Zaterdag 09:00 - 15:00.

Verzekeringen afsluiten met een CIS-registratie

Contactformulier


Een verzekering afsluiten met een CIS-melding

Wanneer u bent afgewezen als gevolg van een CIS-melding, dan kunt u via ons alsnog een verzekering aanvragen. Wij bieden oplossingen voor auto's, bestelauto's, inboedel, opstal, scooters, aansprakelijkheid, bezorgscooters, taxi's enz.

Inzage in uw CIS melding
Wanneer er persoonsgegevens van u worden geregistreerd als een CIS melding, dan heeft u het recht om te weten welke gegevens over u zijn verwerkt. Als u wilt weten welke gegevens over u in de CIS databank zijn opgenomen, dan kunt u op de website van Stichting CIS het inzageformulier invullen. Er zijn dan 3 mogelijkheden:

1. WebApp

2. Webformulier

3. Per post

Stichting Centraal Informatie Systeem
Registraties bij de Stichting Centraal Informatie Systeem, ofwel Stichting CIS, wordt in de volksmond ook wel de 'zwarte lijst' genoemd. De stichting vermeldt opzeggingen als gevolg van niet voldaan hebben aan financiĆ«le verplichtingen of contractuele verplichtingen. In algemeen kan gesteld worden dat bij Stichting CIS gegevens worden opgeslagen die van belang zijn voor verzekeraars en hun gevolmachtigden die een afweging moeten maken in het acceptatie- en claimtraject. Op basis van een CIS-registratie kan de verzekeraar besluiten om een nieuwe verzekering of een wijziging op een al reeds bestaande verzekering te weigeren. Onder andere staat een ontzegging van de rijbevoegdheid hierin vermeld. Het systeem wordt bijgehouden door Stichting Centraal Informatie Systeem. Alleen speciale medewerkers van verzekeraars en gevolmachtigden ( dus niet de assurantietussenpersoon ) kunnen een registratie doorvoeren, verwijderen en / of bekijken. Uw gegevens zijn dus niet voor derden inzichtelijk. Claimmeldingen blijven vijf jaar staan. Daar bedoelen wij mee dat een schademelding 5 jaar lang geregistreerd blijft. Alleen de EVR meldingen blijven maximaal 8 jaar staan. EVR-meldingen zijn fraudemeldingen. De verzekeraars en hun gevolmachtigden raadplegen het systeem altijd alvorens zij overgaan tot acceptatie van een verzekering of een wijziging op een bestaande polis. Iemand die bij Stichting CIS in het registratiesysteem staat wordt zelden geaccepteerd. Via de website Probleemverzekering.nl kunt u met een CIS-registratie een offerte voor een verzekering aanvragen en afsluiten. 

Schademelding(-en):
In de databank van CIS worden alle schademeldingen ( claimmeldingen ) opgenomen die door verzekeraars en gevolmachtigden van verzekeraars worden geregistreerd. Het maakt daarbij niet uit wie er schuld heeft aan de schade of dat een schade niet gedekt is volgens de voorwaarden. Bij iedere claim worden alleen de feitelijke gegevens en de persoonsgegevens van alle betrokkenen vastgelegd.

Rijontzegging
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft goedkeuring verleend voor registratie van ontzeggingen van de rijbevoegdheid in de databank van de Stichting CIS. Het is voor de verzekeraar van motorvoertuigen immers van belang om te weten of het rijbewijs van een verzekerde ( tijdelijk ) is ingetrokken als gevolg van bijvoorbeeld alcoholmisbruik. De gegevens van de rijontzeggingen worden aangeleverd door de overheid en niet door verzekeraars. Indien u een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft gehad dan staat u in dit systeem geregistreerd. Het verzwijgen van het feit dat u een ontzegging van de rijbevoegdheid hebt gehad heeft geen zin. De CIS melding over uw rijontzegging gaat in vanaf de laatste dag van de rijontzegging en duurt 5 jaar.

Contactgegevens Probleemverzekering:

Telefoonnummer: 085 2100 104 ma. | vrij. 09:00 - 17:00. Zaterdag 09:00 - 15:00.