Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de bepalingen in deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij De Kilometerverzekering BV. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van De Kilometerverzekering BV.

Functioneren van deze website

De Kilometerverzekering BV garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. De Kilometerverzekering BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door De Kilometerverzekering BV of door u aan De Kilometerverzekering BV middels deze website of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie.

Websites van derden ( links )

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd. De Kilometerverzekering BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

De Kilometerverzekering BV mag deze disclaimer aanpassen. Wij raden u aan regelmatig deze disclaimer te bekijken.  

Contactformulier