Schade

Veel autoverzekeraars willen klanten met een malusregistratie ( negatieve schadevrije jaren ) of met teveel schadeclaims niet accepteren. Toch heeft u nu een auto of ander voertuig op naam staan die moet worden verzekerd. Probleemverzekering biedt klanten de mogelijkheid om een autoverzekering of bestelautoverzekering af te sluiten ondanks de negatieve schadevrije jaren ( malusregistratie ).

Aanvragen van een autoverzekering of bestelautoverzekering met negatieve jaren

Contactformulier


Verzekering opgezegd wegens schadeverloop?
Niet alleen autoverzekering kunnen worden opgezegd. U kunt ook bij ons terecht in het geval dat uw andere verzekeringen zijn geroyeerd. Voorbeelden hiervan zijn: een inboedelverzekering, woonhuisverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering enz.

Schademelding:

In de databank van CIS worden alle schademeldingen ( claims ) opgenomen die bij verzekeraars en gevolmachtigd agenten worden ontvangen. Het maakt daarbij niet uit wie er schuld heeft aan de schade of dat een schade niet gedekt is volgens de voorwaarden. Van iedere claim worden alleen de feitelijke gegevens en de persoonsgegevens van alle betrokkenen vastgelegd.

Uitleg over Roy-data:
Roy-data is de naam van de royementsverklaringen database voor de verzekeringsmarkt van motorrijtuigen. Daarin worden de royementsgegevens van elke verzekerde sinds 1 september 2007 opgenomen. Het Roy-data systeem waarin royementsgegevens, zoals het aantal schadevrije jaren geraadpleegd kan worden, heeft grote voordelen. Zo hoeft de verzekerde bij het wisselen van verzekeraar niet meer de papieren royementsverklaring door te sturen naar de nieuwe verzekeraar. Hiermee blijft ook het zoekraken van een royementsverklaring tot een minimum beperkt. Daarnaast vergroot het de efficiency en doorlooptijd bij verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigden. Verzekeraars en gevolmachtigden worden op grond van bedrijfsregeling 11 geacht aan te leveren aan Roy-data. 

Het Roy-data systeem slaat het aantal schadevrije jaren ( royementsgegevens ) op van personen en bedrijven die motorrijtuigen hebben verzekerd en vervolgens een verzekering hebben opgezegd ( royeren ). Het gaat hier derhalve om de verzekeringnemer ( persoon of bedrijf ) en niet om de regelmatige bestuurder. Deze gegevens worden beschouwd als persoonsgegevens. Op grond daarvan hebben geregistreerde personen en rechtspersonen ( zogenaamde betrokkenen ) het recht op inzage in de geregistreerde gegevens. Het verstrekken van gegevens aan betrokkenen is overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( WBP ) aan regels gebonden. Het doel van deze regels is het beschermen van de belangen van zowel de betrokkene ( gegevens mogen niet in onbevoegde handen vallen ) als van de registrerende instanties ( het recht sommige gegevens onder omstandigheden niet te verstrekken ). Indien u vindt dat de gegevens niet juist zijn weergegeven in het Roy-data systeem dan dient u de laatste registrerende instantie ( verzekeraar ) te benaderen. Heeft u vragen betreffende het inzagerecht neemt u dan contact op met Roy-data.

Contactgegevens Probleemverzekering:

Telefoonnummer:
085 2100 104 ma. | vrij. 09:00 - 17:00. Zaterdag 09:00 - 15:00.