opgezegd of geweigerd wegens schadeverloop ( malus-registratie )

Simpel door domme pech of roekeloosheid hebt u één of meerdere schuldschades veroorzaakt. U staat geregistreerd met een malus registratie. U heeft dus minder dan 0 schadevrije jaren opgebouwd. Op dit moment heeft u -1, -2, -3 (min 3), -4 of -5 schadevrije jaren. Uw malusregistratie staat in Roy-Data geregistreerd en is inzichtelijk voor alle autoverzekeraars.
 

schade

Veel autoverzekeraars willen klanten met een malusregistratie ( negatieve schadevrije jaren ) of met te veel schadeclaims niet accepteren. Toch heeft u nu een auto of ander voertuig op naam staan die moet worden verzekerd. Probleemverzekering biedt klanten de mogelijk om een autoverzekering of bestelautoverzekering af te sluiten ondanks de negatieve schadevrije jaren ( malus-registratie ).
 

Aanvragen van een autoverzekering of bestelautoverzekering met negatieve jaren

  • Geef het juiste aantal negatieve schadevrije jaren op
  • Indien u eerder bent afgewezen bij een andere verzekeraar dan moet u dat ook vermelden


Verzekering opgezegd wegens schadeverloop?
Niet alleen autoverzekering kunnen worden opgezegd. U kunt ook bij ons terecht in het geval dat uw andere verzekeringen zijn geroyeerd. Voorbeelden hiervan zijn: inboedelverzekering, woonhuisverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering enz.

Schademelding:
In de databank van CIS worden alle schademeldingen (claims) opgenomen die bij verzekeraars en gevolmachtigd agenten worden ontvangen. Het maakt daarbij niet uit wie er schuld heeft aan de schade of dat een schade niet gedekt is volgens de voorwaarden. Van iedere claim worden alleen de feitelijke gegevens en de persoonsgegevens van alle betrokkenen vastgelegd.

Uitleg over Roy Data:
Roy Data is de naam van de royementsverklaringen database voor de motorrijtuigenverzekeringsmarkt. Daarin worden de royementsgegevens van elke verzekerde sinds 1 september 2007 opgenomen. Het Roy Data systeem, waarin royementsgegevens zoals het aantal schadevrije jaren geraadpleegd kunnen worden, heeft grote voordelen. Zo hoeft de verzekerde bij het wisselen van verzekeraar niet meer de papieren royementsverklaring door te sturen naar de nieuwe verzekeraar. Hiermee blijft ook het zoekraken van een royementsverklaring tot een minimum beperkt. Daarnaast vergroot het de efficiency en doorlooptijd bij verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigden. Verzekeraars en gevolmachtigden worden op grond van bedrijfsregeling 11 geacht aan te leveren aan Roy Data. Het Roy Data systeem slaat het aantal schadevrije jaren (royementsgegevens) op van personen en bedrijven die motorrijtuigen hebben verzekerd en vervolgens een verzekering hebben opgezegd (royeren). Het gaat hier derhalve om de verzekeringnemer (persoon of bedrijf) en niet om de regelmatige bestuurder. Deze gegevens worden beschouwd als persoonsgegevens. Op grond daarvan hebben geregistreerde personen en rechtspersonen (zogenaamde betrokkenen) het recht op inzage in de geregistreerde gegevens. Het verstrekken van gegevens aan betrokkenen is overeenkomstig de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP) aan regels gebonden. Het doel van deze regels is het beschermen van de belangen van zowel de betrokkene (gegevens mogen niet in onbevoegde handen vallen) als van de registrerende instanties (het recht sommige gegevens onder omstandigheden niet te verstrekken). Indien u vindt dat de gegevens niet juist zijn weergegeven in het Roy Data systeem dan dient u de laatste registrerende instantie (verzekeraar) te benaderen. Heeft u vragen betreffende het inzagerecht neemt u dan contact op met Roy Data.

Contactgegevens probleemverzekering:

Telefoonnummer:
085 2100 104

Openingstijden:
09:00 tot 17:00 maandag
09:00 tot 17:00 dinsdag
09:00 tot 17:00 woensdag
09:00 tot 17:00 donderdag
09:00 tot 17:00 vrijdag
09:00 tot 17:00 zaterdag