Voertuigen zonder een geldige verzekering

Onverzekerde voertuigen

Wist u dat eigenlijk? Dat er in Nederland momenteel zo’n 40.000 voertuigen onverzekerd zijn? En veel van die auto’s rijden gewoon op de openbare weg. Maar hoe komt het tot zo’n hoog aantal? Wat als u aangereden wordt door een onverzekerd voertuig? En hoe hoog zijn de boetes voor onverzekerd rondrijden? We gaan hier eens uitgebreid op in voor u.

Mogelijke oorzaken van onverzekerd rondrijden

Stel: iemand heeft een ‘nieuwe’ auto gekocht. Diegene belt zijn/haar verzekeraar of zoekt op internet naar een goede goedkope polis, maar komt erachter dat een reguliere verzekeraar het voertuig niet wenst te verzekeren. Mogelijke redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld eerder gereden schades, wanbetaling, claimgedrag, fraudemeldingen of een eerdere ontzegging van de rijbevoegdheid zijn. De enige optie om het voertuig nog te verzekeren is de Vereende. De Vereende verzekert ‘bijzondere risico’s’. Met andere woorden: wanneer men zich niet meer regulier kan verzekeren dan biedt de Vereende in vrijwel alle gevallen direct uitkomst. Hier hangt echter wel een prijskaartje aan, de premie is namelijk hoger dan bij een reguliere verzekeraar. Gelukkig is er wel een aanzienlijke korting aan de hand van opgebouwde schadevrije jaren te verkrijgen. Maar wat als iemand wacht met het afsluiten van een verzekering bij de Vereende wanneer men elders niet meer terecht kan? Tja, dan is het mogelijk dat de eigenaar van het voertuig van de RDW een boete van minimaal € 400,- ontvangt, wanneer men op straat staande wordt gehouden door de politie kan die boete zelfs oplopen tot € 550,- of hoger. Bij het uitblijven van een betaling loopt dit bedrag steeds verder en verder op…

Een andere reden voor onverzekerde voertuigen kan een achterstand van premie zijn. Wanneer iemand de premie niet op tijd en na diverse herinneringen niet betaald dan wordt de dekking opgeschort. Per brief wordt aan de verzekerde kenbaar gemaakt dat er per genoemde datum geen dekking is voor het voertuig. Eventuele schades komen voor rekening van de eigenaar van de auto. Buiten dat, ook de RDW kan door steekproefsgewijs te controleren een boete opleggen. Vanzelfsprekend is een voertuig ook niet ( meer ) verzekerd wanneer de APK verloopt.

Artikel 34 verklaring

Heeft u ten onrechte een boete voor een onverzekerd voertuig ontvangen? Het is mogelijk dat bepaalde handelingen, bijvoorbeeld de steekproef van de RDW en het administreren van uw kenteken in voorgenoemd systeem, elkaar hebben gekruist. Ook is het mogelijk dat uw kenteken per abuis niet als zijnde verzekerd aan de RDW is doorgegeven. De verzekeraar geeft dit dan alsnog met terugwerkende kracht aan de RDW door en u ontvangt een artikel 34 verklaring. Hiermee wordt de boete geseponeerd. Heeft u een boete van de politie ontvangen en/of bent u staande gehouden? U dient zelf actie te ondernemen en de artikel 34 verklaring aan de politie toe te sturen.

Schade door een onverzekerd voertuig?

Stel nou dat ú wordt aangereden door een persoon met een onverzekerd voertuig. Wat dan? Bij het Waarborgfonds Motorverkeer kan men een claim indienen wanneer er schade is ontstaan door iemand met een onverzekerd voertuig. Wanneer er door een onverzekerde persoon schade wordt veroorzaakt, zal diegene dit in eerste instantie zelf met de benadeelde moeten afwikkelen. Het Waarborgfonds dient als vangnet indien de veroorzaker de schade niet wil of kan betalen, denk bijvoorbeeld aan een forse letselschade. Uiteraard is het wel zo dat het Waarborgfonds een vorderingsrecht heeft op schade veroorzakende personen. Met andere woorden: zij mogen hun uitkering weer verhalen op de ‘schuldige’. Het Waarborgfonds werkt echter wel met een aantal strenge voorwaarden, meer daarover leest u op de website.

En nu?

Is uw auto, scooter, bestelauto of ander voertuig al langer dan 14 dagen onverzekerd? Ook dan zullen reguliere maatschappijen uw voertuig niet ( meer ) willen verzekeren. Ook dan biedt de Vereende de enige uitweg. De Vereende werkt enkel samen met tussenpersonen en wij zijn preferred dealer van de Vereende. U kunt ons zes dagen per week bellen voor een offerte en/of het direct afsluiten van een verzekering. U wilt niet onverzekerd rondrijden, toch?

Probleemverzekering.nl Tel: 085 2100 104 ma. | zat. 09:00 / 17:00