NVVK lid sluit voordelige verzekering af

Verzekeringen voor leden van de NVVK via Probleemverzekering.nl

Vanaf vandaag, 18 december 2020, is het voor alle klanten van schuldhulpverleners mogelijk om via Probleemverzekering.nl een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren ( AVP ) en een inboedelverzekering af te sluiten tegen een verlaagde premie.

Door de coronacrisis raken steeds meer Nederlanders in de schulden. Inmiddels heeft ruim één op de vijf huishoudens moeite om rekeningen te betalen en dat aantal zal waarschijnlijk nog verder oplopen. Het gaat hierbij nu ook vaak om mensen die eerder geen schulden hadden (bron: Nederlandse Schuldhulproute NSR).

Samen met het Verbond van Verzekeraars en de NVVK ( vereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering ) heeft de Vereende in de afgelopen maanden gewerkt aan de versterking van financiële weerbaarheid van kwetsbare groepen. Eén van de resultaten is: wie hulp krijgt bij zijn schulden, kan voortaan bij de Vereende via probleemverzekering.nl een laaggeprijsde aansprakelijkheids- of inboedelverzekering afsluiten.

Praktijk

Wanneer een NVVK-lid een traject van schuldhulpverlening start, hanteert hij de voorwaarde dat een aspirant klant geen nieuwe schulden aangaat. Want als er nieuwe schulden ontstaan ( zelfs als dat onbewust is doordat een klant aansprakelijk wordt gesteld voor schade ), stopt het traject. Daarom worden een AVP en inboedelverzekering dringend aangeraden en met regelmaat zelfs verplicht gesteld.

Helaas kunnen niet alle aspirant klanten bij reguliere verzekeraars terecht. Daarom wijken ze uit naar de Vereende, maar daar worden ze geconfronteerd met hogere premies dan het marktmaximum. Het gevolg: inkomsten en uitgaven zijn niet of nauwelijks in balans te brengen.

Oplossing

Samen met een geselecteerd aantal assurantieadviseurs heeft de Vereende een klantreis uitgewerkt waarin de aspirant klant zijn volledige dossier ( met apart NVVK-aanvraagformulier, inclusief inboedelwaardemeter en CIS-uittreksel ) aanlevert. De assurantieadviseur probeert eerst de verzekeringen in de reguliere markt te sluiten. Lukt dat niet, dan komt er een aanbod met premies van de Vereende. Dat premieaanbod is fors lager dan de standaardpremies van de Vereende. Bovendien leveren wij een deel van onze provisie in.

Op het moment dat er sprake is van finale kwijting van de schulden, doen wij een poging om zijn klant onder te brengen bij een reguliere verzekeraar.

Waarom?

De belangrijkste reden voor dit aanbod is dat de wij samen met de Vereende hiermee vanuit onze eigen maatschappelijke rol een bijdrage leveren om ook hier onverzekerbaarheid tegen te gaan.

Probleemverzekering.nl Tel. 085-2100104 ma./zat. 09:00 - 17:00